Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Vyzývám vládu a ministra zahraničí, aby zahájili kroky, které povedou k vytvoření širokého konsensu všech ústavních institucí a všech demokratických politických sil při formulaci české národní pozice ohledně EU.