Jan Zahradil: Evropský rozpočet pro 21. století

Z médií

Lisabonskou smlouvou posílený europarlament se stále více stylizuje do role jediného předvoje evropské integrace, což v představách parlamentu znamená pouze lpění na opotřebované Schumanovsko-Monnetovské doktríně ‚stále těsnější unie‘. Parlament se tak s oblibou snaží stavět proti členským státům, které považuje za reakcionáře. Takový postoj nás samozřejmě nedovede nikam. Evropský parlament ve své současné podobě je mnohem spíše součástí problému než jeho řešením.

Vystoupení J.Zahradila na Konferenci předsedů v Bruselu

Stanoviska a projevy

Ve skutečnosti jsou konkurenční daňové sazby pro EU PROSPĚŠNÉ. Jestli někdo chce fiskální federaci se vším všudy, at´to řekne naplno – protože to je cesta k politické federaci, ke Spojeným státům evropským, k něčemu, co naše politická frakce, ale věřím, že i národy Evropy, jasně odmítají.

Jan Zahradil: Papež střelil vedle

Z médií

Tvrdit – jak mnohdy slyšíme – že ateismus a sekularismus jsou přímo zodpovědné za pozdější nacistickou a komunistickou totalitu je stejný nesmysl, jako tvrdit, že katolická církev je institucionalizovaným semeništěm pedofilie a sexuálních deviací.

Jan Zahradil: Velký středoevropský průšvih

Z médií

Všichni naši novodobí „Evropané“, kteří bez ustání tak rádi naivně básní o sjednocené Evropě bez hranic, v níž se budeme všichni navzájem milovat a spílají Václavu Klausovi do nacionalistů, by si ted´ měli dát povinnou pauzu na přemýšlení.

Jan Zahradil: Kaczynski byl pravý polský patriot

Z médií

Ano, do dnešního post-demokratického, politicky korektního světa Evropské unie se jaksi nehodil. Ale v mých očích právě to jsou pro něj body navíc. Kaczynski byl patriot v pravém a zejména polském smyslu toho slova, nestyděl se za to, byl na to hrdý.

EVROPA: O co se snaží Evropští konzervativci a reformisté

Z médií

ODS byla v kontextu evropské politiky vždy stranou „anti-federalistickou“, tedy nepodporující neustálý přenos pravomocí z úrovně národní na úroveň evropskou, posilování evropských nadnárodních institucí, centralizaci moci v „Bruselu“. Toto ovšem není v dnešní evropské politice většinový postoj.

Jan Zahradil: Jak dál po Lisabonu?

Stanoviska a projevy

Dnes vstoupila v platnost tzv. Lisabonská smlouva, podle níž se nadále bude řídit fungování Evropské unie. Je to na dlouhou dobu – možná na desítky let dopředu – zřejmě poslední výraznější úprava smluvního základu EU.

Vedlejší produkty tahanice o Lisabon (díl 2.)

Stanoviska a projevy

Někteří zastánci užší integrace EU (a tedy ratifikace Lisabonu) začali totiž pálit z těžkých kusů. Potřebujeme prý EU silnou a jednotnou, abychom mohli vzdorovat stále asertivnější politice Ruska. Bude-li EU slabá a nejednotná, spadne prý střední Evropa zpět do ruské sféry vlivu a tudíž Putinovi rovnou do chřtánu.