Jan Zahradil: Kaczynski byl pravý polský patriot

Z médií

Ano, do dnešního post-demokratického, politicky korektního světa Evropské unie se jaksi nehodil. Ale v mých očích právě to jsou pro něj body navíc. Kaczynski byl patriot v pravém a zejména polském smyslu toho slova, nestyděl se za to, byl na to hrdý.

EVROPA: O co se snaží Evropští konzervativci a reformisté

Z médií

ODS byla v kontextu evropské politiky vždy stranou „anti-federalistickou“, tedy nepodporující neustálý přenos pravomocí z úrovně národní na úroveň evropskou, posilování evropských nadnárodních institucí, centralizaci moci v „Bruselu“. Toto ovšem není v dnešní evropské politice většinový postoj.

Proces demokratizace v Turecku

Stanoviska a projevy

Já budu mluvit z pozice někoho, kdo podporuje členství Turecka v Evropské unii jako plnoprávného člena. My hodnotíme Turecko z pozice organizace, která této zemi slíbila plné členství v EU, ale která zároveň není schopna mu garantovat, že pokud splní všechny podmínky, které po něm požadujeme, tak se mu toho plného členství opravdu dostane.

Evropský parlament nástrojem agentů íránského režimu ?

Stanoviska a projevy

V těchto dnech, kdy v Iránu sílí veřejné protesty proti tamějšímu nedemokratickému klerikálnímu režimu, je třeba poskytnout veškerou podporu a sluch vnitřním i vnějším íránským demokratickým opozičním silám, nikoliv umožnit režimem řízenou propagandu proti nim, navíc na půdě Evropského parlamentu.

Otevírání nové základní školy ve Fiseha Genet v Etiopii

Stanoviska a projevy

Místopředseda ECR, poslanec EP Jan Zahradil se zúčastnil otevírání nové základní školy ve Fiseha Genet v Etiopii. Jde o součást rozsáhlého projektu „Postavme školu v Africe“, který již několik let realizuje v Etiopii známá česká nevládní organizace Člověk v tísni. V rámci celého projektu již bylo v Etiopii postaveno a vedeno do provozu 8 základních škol a další budou následovat.