Právě před deseti lety vyšel Manifest českého eurorealismu

Z médií

K novému vydání Manifestu jsem se rozhodl mimo jiné proto, abychom s odstupem deseti let mohli posoudit, v čem jsme se tenkrát trefili a kde jsme se naopak mýlili. Podstatnější je ale to, že Evropská unie se právě nyní nachází v krizi, kterou jsme v mnoha ohledech předvídali. Osobně si nepřeji nic jiného, než žít ve fungující a prosperující celoevropské organizaci

Hans-Jörg Schmidt: S kladivem na komára

Z médií

Před týdnem jsem se navezl jmenovitě do redaktora ČT Vondráčka a obecně pak do jisté české skupiny intelektuálů, protože si myslím, že příliš zdůrazňují zlé činy, spáchané po válce některými Čechy na Němcích, zatímco opomíjejí neúměrně masovější zlé činy, spáchané za války Němci na Češích. V jejich obhajobě panem Schmidtem jsem se ovšem změnil z toho, kdo kritizuje tento parciální nešvar české mediální a intelektuální obce v někoho, kdo je zásadním odpůrcem dobrých česko-německých vztahů a dokonce se je pokouší aktivně otravovat.

Jan Zahradil pro Rádio Česko

Z médií

„To, že interinstitucionální smlouva bude eventuelně napadena u soudu některým z členských států je paradoxně dobře, protože to opravdu vyjasní, jestli tato dohoda mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem jde dokonce až za rámec Lisabonské smlouvy a jestli se Evropský parlament prolamuje do sfér, které mu nepřísluší. Evropský parlament se probudil a dostal chuť na moc a snaží se zasahovat do sfér, kam by zasahovat neměl“.

Jan Zahradil: Rozhovor na aktuální téma

Z médií

Pro mě paní Ashtonová představuje nízkoprofilový typ politika, takového, který nikoho příliš nenadchne, ale také nikoho příliš nezarmoutí. A bohužel právě tito lidé nebo lidé tohoto typu byli při těch závěrečných vyjednáváních jmenováni do těch vrcholných evropských funkcí.

Jan Zahradil: Události, komentáře

Z médií

Ale fakt je, že Fischerova vláda, ať už si o ní myslíme cokoliv, je vládou legitimní, je vládou, která má ústavní mandát a je vládou, která vkonečném důsledku o té nominaci eurokomisaře rozhodne a musí tu odpovědnost unést bez ohledu na to, co si o tom budou myslet politické strany. To, že to pro někoho může být pohodlné, že tady vlastně je jakýsi zástupný terč a že vnejhorším případě se od toho rozhodnutí může distancovat, to prostě ssebou také nese parlamentní demokracie.

Jan Zahradil: Dvacet minut Radiožurnálu

Z médií

Myslím, že ta charta je opravdu taková neprozkoumaná půda. Mnozí se mnou souhlasit nebudou. Zaznívá názor, že ta charta se nevztahuje na národní legislativu, že skutečně podle ní mohou být vykládány pouze evropské předpisy, ale nikdo to nikdy ještě v praxi nevyzkoušel. Takže opravdu je možné, a já to netvrdím nijak autoritativně, ale je možné, že pomocí té charty by mohlo dojít k prolomení určitých součástí národních právních řádů, nejenom tedy v České republice, ale i v jiných státech.

Jan Zahradil: Interview

Z médií

No tak v každém případě znovu říkám, pokud je tady byť jen milimetr právní nejistoty, že by Lisabonská smlouva opravdu mohla sloužit, nebo řekněme být zneužita, být zneužita k tomu, aby se otevíraly nějaké neoprávněné majetkové nároky z minulosti, tak skoro bych řekl, že odpovědností každého politika je, má-li tu možnost, s tím se pokusit něco udělat.

Jan Zahradil: Říkáme toryům, že Klaus s ratifikací nebude spěchat

Z médií

To bude mimochodem další zkouška demokratičnosti Evropské unie, protože každá země má právo se rozhodnout tak jak chce a jak uzná za vhodné a každé NE je stejně platné jako každé ANO. A sankcionovat někoho za to, že si dovolil mít odlišný názor, než je většina, to si myslím, že není možné.