Press klub

Z médií

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu za ODS, to je dnešní host Press klubu Frekvence 1

Interpelace Evropské komise

Stanoviska a projevy

Ve spojitosti s probíhajícím procesem ratifikace Evropské ústavy jsem zaznamenal výroky některých evropských politických představitelů, kteří naznačují, že členský stát, který tento smluvní dokument neratifikuje, bude z účasti na dalším integračním procesu v rámci EU vyloučen. V této souvislosti bych se rád Evropské komise zeptal na následující otázky:

Vystoupení v Zahraničně bezpečnostní sekci

Stanoviska a projevy

Z úvah ODS o národním státu se odvíjí také její vztah k Evropské unii. ODS je jediná česká strana, která si dovolila nepřijímat mechanicky vše, co přijde ze států EU, která dokázala otevřeně kritizovat některé aspekty evropské integrace a která se pokusila rozvést praktickou a kritickou diskusi nad průběhem evropské integrace. Její postoj v tomto ohledu lze označit za eurorealismus.

Vystoupení

Stanoviska a projevy

Vážení přátelé,
především mi dovolte, abych Vám také já blahopřál blahopřál jednak k úspěšnému volebnímu výsledku, jednak k úspěšným koaličním jednáním, bez kterýchžto dvou předpokladů bychom se tady dnes pravděpodobně nemohli setkat.

Projev v rámci politické diskuse

Stanoviska a projevy

Vážení kolegové, vážení hosté,
zastupuji zde ODS Praha 6. Ve svém příspěvku se soustředím na vnitropolitické a zahraničně-politické aspekty současné situace, nikoliv na aspekty vnitrostranické.

Projev v rámci politické diskuse

Stanoviska a projevy

Vážení delegáti, dobrý den.
Kongres ODS, který tady spolu všichni tvoříme, je naším nejvyšším strategickým orgánem. Kongres určí podobu a dění v ODS ne pro zítřejší zpravodajství, ale pro příští dva roky. Velmi pravděpodobně předurčí i podobu, ve které půjdeme do příštích řádných voleb a naši podobu v příštím čtyřletém volebním období.

Projev v rámci politické diskuse

Stanoviska a projevy

Vážení delegáti, vážení hosté,
před šesti dny, v neděli 28.10., nás ovanul závan předvolební atmosféry, resp. toho, jaká by také mohla být. Určitě je smutné, pokud právě státní svátek poslouží jako rukojmí k politickému útoku. Nicméně o styl a formu tohoto útoku zase až tak nejde.

Projev před volbou místopředsedů

Stanoviska a projevy

Dobré odpoledne, vážení delegáti, pane předsedo, vážená výkonná rado!
Dovolte mi na prvním místě poděkovat všem místním sdružením, oblastním sdružením a regionálním sdružením, která mě navrhla na funkci místopředsedy. Já si toho skutečně velmi vážím, beru to jako veliký závazek a musím – cítím se povinován Vám za to velmi upřímně poděkovat.

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

Vážení přítomní,
scházíme se na ideové konferenci, proto by na ní být měla být obhajována především ideologie, termín, který je nutno bránit neustále a v dnešní době obzvlášť.