Interview BBC

Z médií

Stínový ministr zahraničních věcí ODS v pořadu BBC hovořil o budoucnosti ratifikace Evropské ústavní smlouvy.

Otázky ČT

Z médií

Přepis nedělní diskuse s Lubomírem Zaorálkem na ČT1, jehož hlavním předmětem byla euroústava a související referendum ve Francii.

Efektivní propagace České republiky v zahraničí

Stanoviska a projevy

Jedním z procesů, určujících současnou podobu systému mezinárodních vztahů, je ekonomizace mezinárodních vztahů (nahrazení čistě „mocenských“ silových, vojenskou silou určovaných vztahů vztahy ekonomickými, vycházejícími z ekonomického zájmu daného státu).

Ne euroústavě k izolaci nepovede

Z médií

„Komisařka Wallströmová mi za komisi potvrdila to, co jsem si stejně myslel: pokud byť pouze jediná země odmítne euroústavu ratifikovat, současné znění evropských smluv neumožní, aby vstoupila v platnost,“ píše Jan Zahradil ve svém článku k evropské ústavě.

Folklór aktivistického novináře

Z médií

Stínový ministr zahraničních věcí reaguje na článek Adama Drdy, který svým článkem kritizoval ODS za to, že její europoslanci nepodpořili zprávu Evropského parlamentu o situaci Romů v Evropské unii.

Tiskové sdělení

Stanoviska a projevy

V minulých dnech jsem obdržel odpověď Evropské komise na interpelaci, kde jsem se tázal na právní řešení situace, kdy jedna nebo více zemí neratifikuje tzv. evropskou ústavu. Tato hypotetická situace bohužel byla a stále je předmětem mnoha politických spekulací.