Duel

Z médií

Rozhlasová diskuse s předsedou PS L. Zaorálkem o postojích k další případné ratifikaci evropské ústavy.

Interview BBC

Z médií

Stínový ministr zahraničních věcí ODS v pořadu BBC hovořil o budoucnosti ratifikace Evropské ústavní smlouvy.

Otázky ČT

Z médií

Přepis nedělní diskuse s Lubomírem Zaorálkem na ČT1, jehož hlavním předmětem byla euroústava a související referendum ve Francii.

Efektivní propagace České republiky v zahraničí

Stanoviska a projevy

Jedním z procesů, určujících současnou podobu systému mezinárodních vztahů, je ekonomizace mezinárodních vztahů (nahrazení čistě „mocenských“ silových, vojenskou silou určovaných vztahů vztahy ekonomickými, vycházejícími z ekonomického zájmu daného státu).

Ne euroústavě k izolaci nepovede

Z médií

„Komisařka Wallströmová mi za komisi potvrdila to, co jsem si stejně myslel: pokud byť pouze jediná země odmítne euroústavu ratifikovat, současné znění evropských smluv neumožní, aby vstoupila v platnost,“ píše Jan Zahradil ve svém článku k evropské ústavě.

Folklór aktivistického novináře

Z médií

Stínový ministr zahraničních věcí reaguje na článek Adama Drdy, který svým článkem kritizoval ODS za to, že její europoslanci nepodpořili zprávu Evropského parlamentu o situaci Romů v Evropské unii.