Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Odmítám dnešní výroky ministra zahraničí Cyrila Svobody, kterými zpochybnil mou činnost v Konventu o budoucnosti Evropy a konstatuji, že jsou nepravdivé. Existují dva možné důvody k takovému chování ministra Svobody.

Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Senátor J. Ruml ve včerejším pořadu naznačil, že jsem se tajně sešel s B. Posseltem k jednání v Českém Krumlově. Protože se cítím těmito nepravdivými výroky p. Rumla poškozen, sděluji následující fakta…

Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Konvent o budoucnosti EU vstoupil do závěrečných hodin jednání nad návrhem ústavní smlouvy před summitem Evropské rady 20.6. t.r.v Soluni a před následnou mezivládní konferencí EU.

Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Soluňský summit stanovil, že návrh tzv. evropské ústavy, připravený Konventem, bude sloužit pouze jako základ k další diskusi na nadcházející mezivládní konferenci EU.