Úvodní vystoupení

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
když jsme se zde sešli před rokem, byly práce na zahraničně-politické koncepci ODS v plném proudu. Po svém dokončení a schválení ve stínové vládě byla 1. listopadu loňského roku zveřejněna pod názvem „Národní zájmy v reálném světě“.

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

ODS je na světě 10 let, z toho už je devátým rokem členem EDU, nejpočetnějšího evropského sdružení evropských demokratických pravicových stran. Tzv. antievropan Václav Klaus je už více než 5 let místopředsedou této proevropské organizace – jako jediný politik ze zemí střední a východní Evropy. Letos v lednu byl znovu zvolen na další dvouleté funkční období.

Projev 1. místopředsedy ODS

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
dovolte mi začít poděkováním. Chci vám poděkovat Vám všem, grémiu, Mirkovi Topolánkovi za bezvadnou spolupráci v posledních dvou letech. Chci Vám poděkovat také za podporu, kterou jste mně osobně v mé funkci poskytovali – velmi si jí vážím a doufám, že potrvá i nadále.

Vystoupení v hlavní zahraničně politické sekci

Stanoviska a projevy

Vážené dámy, vážení pánové,
je skvělé být zase tady, v Bournemouth a vidět tolik přátel a kolegů. Děkuji Jonathanovi Evansovi za jeho laskavá slova ocenění na mou adresu. Mohl bych replikovat ve stejném tónu a duchu, kdybych hovořil o tobě, Jonathane.

Projev pražského lídra

Stanoviska a projevy

Děkuji za slovo, pane předsedo,
mně je samozřejmě ctí Vám krýt záda z druhého místa. Dámy a pánové, určitě jste si všimli, protože jste lidé všímaví, kolik evropských vlád za poslední dva roky se skácelo k zemi jako kuželky v jedněch volbách za druhými.

Projev lídra ODS do EP

Stanoviska a projevy

Dámy, pánové, vážení kolegové a hosté,

před čtrnácti dny jsme vstoupili do Evropské unie. Jak se dalo očekávat, nenastal ani žádný zázrak, ani se nekonala žádná katastrofa, protože ve skutečnosti se nic převratného nestalo.

Projev k hlasování o Barrosově komisi

Stanoviska a projevy

Pan Barroso je schopný a slibný politik, který je schopen dát rozšířené EU nové impulsy, využít fenoménu rozšíření a rozhýbat poněkud zrezivělé soustrojí celé EU, zejména ekonomicky. Myslím proto, že musí dostat šanci a že by jeho autorita neměla být podkopávána hned na začátku.

Projev k bezpečnosti EU

Stanoviska a projevy

Vážené kolegyně, kolegové,
EU dnes čelí bezpečnostnímu riziku č.1 – mezinárodnímu terorismu. K tomu, aby mu mohla čelit, vedou dvě cesty. Jednak je třeba dále rozvíjet a prohlubovat transatlantické partnerství s USA zejména v bezpečnostní oblasti. Nemůžeme nevidět, že EU zaostává za USA v oblasti vojenských kapacit, technologií a v operačních možnostech.

Projev před volbou předsedy

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
jsem rád, že mám ještě jednou možnost Vás oslovit. Včera jsem hovořil, jak si představuji ODS směrem navenek. Dnes mi dovolte několik slov o tom, jak si ji představuji uvnitř. Přeji si, aby každý z budoucích místopředsedů měl zřetelně vymezené kompetence, tak, aby bylo možno zjistit, zda svou práci koná dobře.