Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Soluňský summit stanovil, že návrh tzv. evropské ústavy, připravený Konventem, bude sloužit pouze jako základ k další diskusi na nadcházející mezivládní konferenci EU.

Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Vyzývám vládu a ministra zahraničí, aby zahájili kroky, které povedou k vytvoření širokého konsensu všech ústavních institucí a všech demokratických politických sil při formulaci české národní pozice ohledně EU.