Projev před volbou místopředsedů

Stanoviska a projevy

Dobré odpoledne, vážení delegáti, pane předsedo, vážená výkonná rado!
Dovolte mi na prvním místě poděkovat všem místním sdružením, oblastním sdružením a regionálním sdružením, která mě navrhla na funkci místopředsedy. Já si toho skutečně velmi vážím, beru to jako veliký závazek a musím – cítím se povinován Vám za to velmi upřímně poděkovat.

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

Vážení přítomní,
scházíme se na ideové konferenci, proto by na ní být měla být obhajována především ideologie, termín, který je nutno bránit neustále a v dnešní době obzvlášť.

Úvodní vystoupení

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
když jsme se zde sešli před rokem, byly práce na zahraničně-politické koncepci ODS v plném proudu. Po svém dokončení a schválení ve stínové vládě byla 1. listopadu loňského roku zveřejněna pod názvem „Národní zájmy v reálném světě“.

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

ODS je na světě 10 let, z toho už je devátým rokem členem EDU, nejpočetnějšího evropského sdružení evropských demokratických pravicových stran. Tzv. antievropan Václav Klaus je už více než 5 let místopředsedou této proevropské organizace – jako jediný politik ze zemí střední a východní Evropy. Letos v lednu byl znovu zvolen na další dvouleté funkční období.

Projev 1. místopředsedy ODS

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
dovolte mi začít poděkováním. Chci vám poděkovat Vám všem, grémiu, Mirkovi Topolánkovi za bezvadnou spolupráci v posledních dvou letech. Chci Vám poděkovat také za podporu, kterou jste mně osobně v mé funkci poskytovali – velmi si jí vážím a doufám, že potrvá i nadále.

Vystoupení v hlavní zahraničně politické sekci

Stanoviska a projevy

Vážené dámy, vážení pánové,
je skvělé být zase tady, v Bournemouth a vidět tolik přátel a kolegů. Děkuji Jonathanovi Evansovi za jeho laskavá slova ocenění na mou adresu. Mohl bych replikovat ve stejném tónu a duchu, kdybych hovořil o tobě, Jonathane.

Projev pražského lídra

Stanoviska a projevy

Děkuji za slovo, pane předsedo,
mně je samozřejmě ctí Vám krýt záda z druhého místa. Dámy a pánové, určitě jste si všimli, protože jste lidé všímaví, kolik evropských vlád za poslední dva roky se skácelo k zemi jako kuželky v jedněch volbách za druhými.

Projev lídra ODS do EP

Stanoviska a projevy

Dámy, pánové, vážení kolegové a hosté,

před čtrnácti dny jsme vstoupili do Evropské unie. Jak se dalo očekávat, nenastal ani žádný zázrak, ani se nekonala žádná katastrofa, protože ve skutečnosti se nic převratného nestalo.

Projev k hlasování o Barrosově komisi

Stanoviska a projevy

Pan Barroso je schopný a slibný politik, který je schopen dát rozšířené EU nové impulsy, využít fenoménu rozšíření a rozhýbat poněkud zrezivělé soustrojí celé EU, zejména ekonomicky. Myslím proto, že musí dostat šanci a že by jeho autorita neměla být podkopávána hned na začátku.