Projev 1. místopředsedy ODS

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
dovolte mi začít poděkováním. Chci vám poděkovat Vám všem, grémiu, Mirkovi Topolánkovi za bezvadnou spolupráci v posledních dvou letech. Chci Vám poděkovat také za podporu, kterou jste mně osobně v mé funkci poskytovali – velmi si jí vážím a doufám, že potrvá i nadále.

Vystoupení v hlavní zahraničně politické sekci

Stanoviska a projevy

Vážené dámy, vážení pánové,
je skvělé být zase tady, v Bournemouth a vidět tolik přátel a kolegů. Děkuji Jonathanovi Evansovi za jeho laskavá slova ocenění na mou adresu. Mohl bych replikovat ve stejném tónu a duchu, kdybych hovořil o tobě, Jonathane.

Projev pražského lídra

Stanoviska a projevy

Děkuji za slovo, pane předsedo,
mně je samozřejmě ctí Vám krýt záda z druhého místa. Dámy a pánové, určitě jste si všimli, protože jste lidé všímaví, kolik evropských vlád za poslední dva roky se skácelo k zemi jako kuželky v jedněch volbách za druhými.

Projev lídra ODS do EP

Stanoviska a projevy

Dámy, pánové, vážení kolegové a hosté,

před čtrnácti dny jsme vstoupili do Evropské unie. Jak se dalo očekávat, nenastal ani žádný zázrak, ani se nekonala žádná katastrofa, protože ve skutečnosti se nic převratného nestalo.

Projev k hlasování o Barrosově komisi

Stanoviska a projevy

Pan Barroso je schopný a slibný politik, který je schopen dát rozšířené EU nové impulsy, využít fenoménu rozšíření a rozhýbat poněkud zrezivělé soustrojí celé EU, zejména ekonomicky. Myslím proto, že musí dostat šanci a že by jeho autorita neměla být podkopávána hned na začátku.

Projev k bezpečnosti EU

Stanoviska a projevy

Vážené kolegyně, kolegové,
EU dnes čelí bezpečnostnímu riziku č.1 – mezinárodnímu terorismu. K tomu, aby mu mohla čelit, vedou dvě cesty. Jednak je třeba dále rozvíjet a prohlubovat transatlantické partnerství s USA zejména v bezpečnostní oblasti. Nemůžeme nevidět, že EU zaostává za USA v oblasti vojenských kapacit, technologií a v operačních možnostech.

Projev před volbou předsedy

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
jsem rád, že mám ještě jednou možnost Vás oslovit. Včera jsem hovořil, jak si představuji ODS směrem navenek. Dnes mi dovolte několik slov o tom, jak si ji představuji uvnitř. Přeji si, aby každý z budoucích místopředsedů měl zřetelně vymezené kompetence, tak, aby bylo možno zjistit, zda svou práci koná dobře.

Projev v rámci politické diskuse

Stanoviska a projevy

Vážení delegáti Kongresu ODS, dámy a pánové,
situace, kterou prožíváme, je jedinečná a neopakovatelná. Nejde o běžné volby nového předsedy strany, čtvrtého či pátého v pořadí, po desetiletích existence na politické scéně. Jde o hledání v této chvíli nejlepšího možného – zdaleka ne ideálního – řešení situace, která nastane poté, co čelo ODS opustí člověk, který ODS založil…

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

Dámy, pánové, vážení hosté, dobrý den.
Téměř před rokem jsme se sešli ve Františkových lázních. V sále byla tehdy pořádně cítit nervozita, napětí, nejistota a pocit obrovské zodpovědnosti, zodpovědnosti za další osud liberálně-konzervativní pravice v naší zemi, které je ODS nejsilnějším a vlastně jediným představitelem.

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

Vážení delegáti a přátelé, milí hosté ideové konference ODS,
pojďme se vrátit na chvíli do minulosti, na začátek 90. let. Taková cesta je poučná, protože ukazuje, jak některá zdánlivě jednoduchá rozhodnutí komplikují ještě velmi vzdálenou budoucnost. To nám budiž určitým mementem při našem rozhodování.