Projev v rámci politické diskuse

Stanoviska a projevy

Vážení kolegové, vážení hosté,
zastupuji zde ODS Praha 6. Ve svém příspěvku se soustředím na vnitropolitické a zahraničně-politické aspekty současné situace, nikoliv na aspekty vnitrostranické.

Projev v rámci politické diskuse

Stanoviska a projevy

Vážení delegáti, dobrý den.
Kongres ODS, který tady spolu všichni tvoříme, je naším nejvyšším strategickým orgánem. Kongres určí podobu a dění v ODS ne pro zítřejší zpravodajství, ale pro příští dva roky. Velmi pravděpodobně předurčí i podobu, ve které půjdeme do příštích řádných voleb a naši podobu v příštím čtyřletém volebním období.

Projev v rámci politické diskuse

Stanoviska a projevy

Vážení delegáti, vážení hosté,
před šesti dny, v neděli 28.10., nás ovanul závan předvolební atmosféry, resp. toho, jaká by také mohla být. Určitě je smutné, pokud právě státní svátek poslouží jako rukojmí k politickému útoku. Nicméně o styl a formu tohoto útoku zase až tak nejde.

Projev před volbou místopředsedů

Stanoviska a projevy

Dobré odpoledne, vážení delegáti, pane předsedo, vážená výkonná rado!
Dovolte mi na prvním místě poděkovat všem místním sdružením, oblastním sdružením a regionálním sdružením, která mě navrhla na funkci místopředsedy. Já si toho skutečně velmi vážím, beru to jako veliký závazek a musím – cítím se povinován Vám za to velmi upřímně poděkovat.

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

Vážení přítomní,
scházíme se na ideové konferenci, proto by na ní být měla být obhajována především ideologie, termín, který je nutno bránit neustále a v dnešní době obzvlášť.

Úvodní vystoupení

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
když jsme se zde sešli před rokem, byly práce na zahraničně-politické koncepci ODS v plném proudu. Po svém dokončení a schválení ve stínové vládě byla 1. listopadu loňského roku zveřejněna pod názvem „Národní zájmy v reálném světě“.

Úvodní projev

Stanoviska a projevy

ODS je na světě 10 let, z toho už je devátým rokem členem EDU, nejpočetnějšího evropského sdružení evropských demokratických pravicových stran. Tzv. antievropan Václav Klaus je už více než 5 let místopředsedou této proevropské organizace – jako jediný politik ze zemí střední a východní Evropy. Letos v lednu byl znovu zvolen na další dvouleté funkční období.

Projev 1. místopředsedy ODS

Stanoviska a projevy

Dámy a pánové,
dovolte mi začít poděkováním. Chci vám poděkovat Vám všem, grémiu, Mirkovi Topolánkovi za bezvadnou spolupráci v posledních dvou letech. Chci Vám poděkovat také za podporu, kterou jste mně osobně v mé funkci poskytovali – velmi si jí vážím a doufám, že potrvá i nadále.