Projev k výročí „staroměstské“ popravy

Stanoviska a projevy

  Vážení přítomní, měl jsem tu velkou čest mluvit na pietní připomínce staroměstské popravy už mnohokrát. Proto mě prosím omluvte, že se dnes budu trochu méně věnovat památce popravených mučedníků a trochu více obecnějším souvislostem. Scházíme se tady každý rok, abychom uctili především 27 historických individualit, 27 jednotlivých osudů včetně jejich tragického a krvavého konce, ale také to, co ztělesňovaly a … Čtěte dál…

Projev na slavnostním shromáždění u Písecké brány, 28. 10. 2019

Stanoviska a projevy

Vážení  hosté, právě před 100 lety, 28.října 1919 zasedlo ke slavnostní schůzi československé Revoluční národní shromáždění, aby oslavilo první výročí existence našeho suverénního a samostatného státu. Byla to v pořadí 85. schůze NS, jeho předsedou byl tehdy sociální demokrat František Tomášek a hlavním řečníkem byl samozřejmě prezident republiky, T.G. Masaryk. Mluvil dlouho, s řadou tehdy aktuálních narážek a postřehů, které dnes … Čtěte dál…

Ochrana autorů ano, ale ne za cenu ohrožení internetu

Stanoviska a projevy

Důsledná ochrana autorských práv a boj proti internetovému pirátství jsou nezbytné. Proto jsme na podzim loňského roku souhlasili s tím, aby návrh směrnice o ochraně autorských práv na internetu putoval do vyjednávání mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Doufali jsme, že se podaří dosáhnout rozumného kompromisu, namísto zvyšování byrokraticko-administrativní zátěže, tak typické pro EU. Bohužel šance na podstatnou změnu … Čtěte dál…