Včasná varování Jana Zahradila – říjen 2018

Publikace

Vážené dámy, vážení pánové,

jak se dočtete dále, říjen byl měsícem dobrým pro mezinárodní obchod, ale nešťastným pro průmysl.

Očekávané bylo dokončení dohod o volném obchodu se Singapurem a s Japonskem. Partnerství s Japonskem je obzvlášť významné, vznikne tak zóna volného obchodu pokrývající 600 milionů obyvatel, zóna, která vytváří třetinu světového HDP. Okamžikem ratifikace dohody zmizí cla o ročním objemu jedné miliardy eur, což není nic jiného než jednorázová úspora pro evropské podniky – nemluvě o exportních příležitostech, které se otevřou.

Méně očekávané, a o to příjemnější, bylo dotažení dohody s Vietnamem. Ta má pro Českou republiku možná ještě větší význam, vzhledem k historickým vazbám našich zemí a značnému růstovému potenciálu vietnamské ekonomiky.

Podstatně horší zprávy přišly z Evropského parlamentu. Tamní aktivistická většina se zjevně rozhodla, že přikáže automobilkám „velký skok“ o několik století kupředu. Jinak si totiž nelze vysvětlit požadavek na další drastické snižování emisí motorů, které je ovšem v praxi nedosažitelné, protože je daleko za hranicí technologických možností. Pokud by tento záměr schválily i členské státy – což se snad nestane dopady na průmysl a paradoxně i na životní prostředí budou dramatické.

Dámy a pánové, přeji Vám klidný podzim a dobré čtení.

Jan Zahradil