Včasná varování Jan Zahradila – říjen 2016

Publikace

Vážené dámy, vážení pánové,

Jak se dočtete v tomto vydání Včasných varování, na Česko z Bruselu míří další žaloba. Tentokrát ale Komise postupuje naprosto korektně a logicky. Česká republika měla přijmout některá pravidla související s volným pohybem pracovníků, nicméně ani během tří let od přijetí směrnice to nedokázala.

Přes veškeré řeči o evropské orientaci a směřování do tvrdého jádra se opět ukazuje, že dosluhující vláda nebyla ani schopna provést jednoduchou a v podstatě technickou proceduru, aby se vyhnula popotahování ze strany Evropské komise. Buď panoval na ministerstvech absolutní chaos, nebo si pan Sobotka jen myslel, že když se bude tvářit dostatečně evropsky, porušování pravidel mu projde, stejně jako prochází některým silným hráčům. Jediným výsledkem je každopádně hrozba pokuty skoro milion korun denně, dokud nedojde k nápravě.

Dámy a pánové, přeji vám příjemné a inspirativní čtení.