Včasná varování Jana Zahradila – září 2017

Publikace

Vážené dámy, vážení pánové,

jak se dočtete v tomto vydání Včasných varování, po bezmála padesáti letech skončil systém kvót na výrobu cukru. Vždy jsme proti němu na evropské úrovni vystupovali. Kvóty způsobovaly obrovské pokřivení trhu a i přes veškeré pokusy o reformu jsme kvůli nim měli na evropských trzích každoroční deficit ve výši několika milionů tun, což samozřejmě hnalo ceny nahoru. Konec kvót představuje také šanci pro to, co po vstupu do EU zbylo z našeho cukrovarnictví. Toto tradiční odvětví bylo u nás politickým roz-hodnutím zlikvidováno, ale stále máme dobré předpoklady pro jeho obnovu, včetně výhodného klimatu.

Během září jsme také slyšeli dva projevy o budoucnosti Evropské unie. Bohužel nepřekvapily vůbec ničím. Harmonizace mezd a daní, nové úřady, více rozhodování daleko od voličů… Lidé jako Jean-Claude Juncker nebo Emmanuel Macron Evropu správným směrem rozhodně neposunou. Kdo ale může zásadním způsobem ovlivnit směřování EU i České republiky, jsou voliči. Nezapomeňme prosím, že v pátek a v sobotu se konají volby a že každý hlas má smysl.

Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.

Jan Zahradil