Včasná varování Jana Zahradila – červenec-srpen 2017

Publikace

Vážené dámy, vážení pánové,

závěr léta bohužel poznamenalo několik teroristických útoků. Připomínají nám, jak důležité je uchovat si plnou kontrolu nad tím, komu udělíme právo k pobytu. Je to základní znak suverenity státu, který ani z bezpečnostních důvodů nemůžeme přenechat někomu v Evropské komisi. A pokud by náš odmítavý postoj k povinnému přerozdělování měl znamenat konflikt s EU, jděme do něj. Máme v první řadě odpovědnost za občany ČR, za jejich bezpečnost a životní úroveň.

Francouzský prezident Macron si na sklonku léta přijel pro podporu svého plánu na omezení přístupu našich podniků na evropské trhy, kde by, světe div se, mohly někomu konkurovat. A zdá se, že se mu dosluhující česká vláda chystá vyhovět To je ale zcela mylný přístup. Naopak bychom měli spolu s ostatními středoevropskými státy spustit v Bruselu poplach a s argumenty založenými na primárním právu EU prokázat, že se někteří silní hráči snaží narušit pravidla jednotného trhu.

Dámy a pánové, přeji vám dobrý začátek školního roku a příjemné čtení.

Jan Zahradil