Nekonečné omlouvání za excesy odsunu

Z médií

 

Proč si myslíte, že je téma sudetských Němců tak důležité? Představují pro nás nějakou hrozbu? Vypadalo by to tak podle vaší reakce na návštěvu Pavla Bělobrádka v Sudetském domě. 
 
Myslím si právě, že důležité nijak zvlášť není. A gesta, jaká učinil pan Bělobrádek, jim zbytečně na důležitosti dodávají. Nekonečné omlouvání za excesy odsunu je únavné, působí podlézavě a ve svém důsledku kontraproduktivně. Bude z toho stejný „overkill“ jako u prezidentské volby.
 
 
Jakou podobu vztahu s organizacemi sdružujícími sudetské Němce byste si představoval jako ideální? 
 
Ideální by byl vztah na úrovni adekvátních nevládních organizací v ČR, například Kruh občanů, vyhnaných v roce 38 z pohraničí.
 
 
Máte nějaké pracovní nebo kontakty s někým ze sudetoněmecké strany a jaké s tím máte zkušenosti? 
 
Znám Bernda Posselta (německý politik, mluvčí Sudetoněmeckého zemského spolku pozn. SF), seděli jsme v letech 2004-09 v jedné frakci. Jsme si civilizovanými soupeři, nejen pokud jde o SDL, ale i názory na EU. A znám Martina Kastlera, který povede Hanns Seidl Stiftung v Praze.
 
 
Co byste viděl jako klíčové téma pro ODS v horizontu nejbližších let?
 
Jedním z klíčových témat určitě bude vstup/nevstup ČR do € a otázka referenda.