Tiskové prohlášení předsedy europoslaneckého klubu ODS

Stanoviska a projevy

Zpráva ústavního výboru EP, vyzývající mj. ČR, aby ukončila ratifikační proces Lisabonské smlouvy do konce roku 2008, je politicky motivovanou deklarací, snažící se vytvořit tlak na autonomní zákonodárný proces v ČR. 

Čeští zákonodárci mají při ratifikaci mezinárodních smluv povinnost postupovat pouze podle Ústavy a platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů, nikoliv podle politických deklarací a arbitrárně stanovených časových lhůt.

Uvedenou výzvu je proto třeba odmítnout jako nepřijatelnou a pokud bude zpráva ústavního výboru předložena k hlasování plénu EP, europoslanci ODS ji rozhodně nepodpoří.