Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Soluňský summit stanovil, že návrh tzv. evropské ústavy, připravený Konventem, bude sloužit pouze jako základ k další diskusi na nadcházející mezivládní konferenci EU.

Tento postoj je třeba přivítat, protože ve své současné podobě je návrh ústavy pro ČR nevýhodný a nepřijatelný.

Ukazuje se, že pravdu měli ti, kdo tvrdili, že návrh Konventu zachází příliš daleko v komunitarizaci EU, posunuje ji výrazně nadnárodním směrem a příliš zdůrazňuje roli velkých států.