Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Konvent o budoucnosti EU vstoupil do závěrečných hodin jednání nad návrhem ústavní smlouvy před summitem Evropské rady 20.6. t.r.v Soluni a před následnou mezivládní konferencí EU.

Navzdory dílčím kompromisům posledních dnů převládl na Konventu názorový proud, směřující k dalšímu oslabení pozic národních států EU, k dalšímu posílení evropských institucí a dalšímu přenosu kompetencí a rozhodovacích pravomocí z úrovně národní na úroveň evropskou. Jde tedy o další posun směrem k evropskému federálnímu superstátu, což se odráží i v aktuálním návrhu ústavní smlouvy.

Za takový návrh nemohu a nechci nést spoluzodpovědnost, protože je v rozporu s politickými postoji, které reprezentuji. Proto jsem se rozhodl předčasně ukončit svou přítomnost na Konventu dnešním dnem a již se nezúčastnit závěrečného jednacího dne Konventu 13.6. t.r.