Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Senátor J. Ruml ve včerejším pořadu naznačil, že jsem se tajně sešel s předsedou Sudetoněmeckého landsmanšaftu B. Posseltem k jednání v restauraci v Českém Krumlově. Tuto interpretaci převzala některá česká média. Protože se cítím těmito nepravdivými výroky p. Rumla poškozen, sděluji následující fakta:

Dne 19.-20.5. t.r. se konalo pravidelné zasedání společného parlamentního výboru přidružení ČR-EU, sestávajícího cca z 30 poslanců českého i Evropského parlamentu, jehož jsem místopředsedou a jehož členem za Evropský parlament je i p. Posselt. Součástí programu byla i návštěva Českého Krumlova a společná večeře. Nešlo tedy o žádné separátní, natož utajované jednání mezi mnou a p. Posseltem, ale o běžné jednání oficiálního meziparlamentního orgánu.

Mé odmítavé názory k nárokům a postojům Sudetoněmeckého landsmanšaftu jsou obecně a dostatečně známy. Výroky p. Rumla proto musím považovat za nedůstojnou a politováníhodnou snahu o očernění politického oponenta a zpochybnění mojí politické integrity.