Tiskové prohlášení

Stanoviska a projevy

Odmítám dnešní výroky ministra zahraničí Cyrila Svobody, kterými zpochybnil mou činnost v Konventu o budoucnosti Evropy a konstatuji, že jsou nepravdivé. Existují dva možné důvody k takovému chování ministra Svobody. 

Ministr zahraničí je buď o práci Konventu mylně informován svým úřadem, zejména Českou misí při Evropské komisi, jejíž zástupci jsou každému jednání Konventu přítomni, nebo ministr záměrně lže a opět – již podruhé v krátké době – volí cestu osobních útoků a výpadů místo hledání konsensu v zahraniční politice. 

V každém případě je chování ministra Svobody politováníhodné a svědčí o tom, že svou funkci nezvládá.